Sportverkiezingen Urk

De eerste sportverkiezing werd in 1990 gehouden. Het initiatief werd genomen door Het Urkerland (GBU) in samenwerking met de Gemeente Urk. Na al die jaren participeren zowel GBU als ook de Gemeente Urk nog steeds mee. Naast de jaarlijkse sportverkiezingsavond organiseert Stichting Sportverkiezingen Urk (SSU) zo nu en dan een symposium waarbij actuele onderwerpen met betrekking tot sport centraal staan.

Stichtingsbestuur

Het stichtingsbestuur bestaat uit:

Fokke Hoekstra voorzitter
Jan Bos penningmeester
Jan Jongman secretaris
Aaltje Wemmers secr.ondersteuning
Lub Post lid
Wim van Eck lid